Klokskap

Yogga-buddy

Vill du ha hjälp att komma igång med yoga?

Hillmar erbjuder möjligheten att få hjälp att komma igång med yoga hemma hos dig eller din arbetsplats. Alla nivåer från nybörjare till den erfarna kan med denna tjänst få möjlighet att hitta fram till ett pass som fungerar i vardagen. Din PT kommer till dig utan att du ska behöva känna stress att hinna komma på plats i en yogastudio. Du kan ta chansen att ställa frågor och få personlig hjälp att utvecklas positivt.

◾Vi erbjuder individanpassad och inspirerande yoga-pass

◾Alla våra instruktörer är engagerade och har relevant instruktörsutbildningar

◾Vi garanterar att du blir nöjd med resultatet!

Via vårt breda nätverk av duktiga yogainstruktörer över stora delar av Sverige finns det oftast möjlighet att boka en prova-på-omgång om tre tillfällen.yoga i solen

Företagsyoga

Öka företagets lönsamhet genom god hälsa!

Vår moderna livsstil utsätter oss för högt tryck inte bara på arbetsplatsen utan också på fritiden och i hemmet. För många är vardagens schema och ambition en omöjlig ekvation att få ihop. Det är då lätt gjort att glömma av att ta hand om sig själv.

Yoga är ett mycket effektivt för att motverka den negativa påverkan som stress har på vår kropp och knopp. Yoga är en träningsform som passar både för att ge möjlighet till rörelse vid stillasittande arbete vid datorn lik väl för den som har ett fysiskt krävande arbete.

Yoga minskar inte bara stress och spända muskler utan är dessutom ett sätt att öka arbetsglädjen, koncentration och effektiviteten i en grupp enligt studier som gjorts på området.

Många företag har nu insett fördelarna med att investera i bättre hälsa för de anställda. Och fördelarna är verkligen många; färre sjukskrivningar, gladare och friskare personal, bättre samarbete och trevligare stämning. Med andra ord ökad produktivitet och lönsamhet.

Vilka behov finns just på ert företag?
Avdragsgillt som friskvård

JongleraYoga

Kort om Yoga

Människan utsätts för mycket information och stress i dagens samhälle vilket gör att många söker sig till yogan för att hitta ett inre lugn. Yogan är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss att lättare möta vardagens händelser genom ett lugnare och mer balanserat sinne. Regelbunden yogaträning ökar förmågan att lära sig att lyssna inåt och ökar medvetenheten om vad som händer i kroppen. Inom yogan finns flera olika grenar och vi använder i första hand globalyogan.

Vi på Hillmar ser yoga som ett effektivt verktyg för att skapa balans – att vara i nuet.

Genom Yogans fysiska ställningar, andningsövningar, avslappnings samt koncentrations- och meditationstekniker tränas och utvecklas både kropp och själ. Kanske höjer man därför inte ögonbrynen av att ordet yoga ursprungligen betyder förening/balans. Yogan har hjälpt människor finna denna balans i över 5000 år.

Den yogan vi på Hillmar vill sprida är den glädjefyllda, välbalanserade och energiskapande stilen som du kan anamma, oavsett förutsättningar. Vi vill visa dig möjligheten att förändra ditt liv med detta verktyg, en positiv förändring vare sig du utövat yoga i många år eller knappt sett en yogamatta. Yoga är en möjlighet utan slut – man blir aldrig fullärd.

hillmar4

Kort om Kommunikologi

Ordet Kommunikologi betyder läran om det som är gemensamt.

Kommunikologins material och kommunikologens kompetens möjliggör att olika professioner kan ha en gemensam plattform för analys och gemensam förståelse för att tillsammans bäst kunna leda den individ eller grupp som är kund, patient eller elev (objektet).

Med kommunikologin som bas flyttas fokus från val av metod och diagnos på objektet till att hitta rätta och precisa verktyg/aktiviteter som behövs för att få till det bästa resultatet för just det här objektet och dess tillstånd ur ett helhetsperspektiv. Målet är flexibla ledare som aktivt utvärderar sig själv och vågar ge/ta emot andras feedback, förslag och idéer för att uppnå bättre och bättre resultat.

Kommunikologi är ett kunskapsområde där man har studerat andra kunskapsområden såsom pedagogik, sociologi, medicin, ledarskap och psykologi för att analysera vad deras metoder, modeller, forskning består av. Man har sökt det som är gemensamma grundstenar (samlingsbegrepp) samt gemensamma framgångsfaktorer på tvärs genom alla discipliner.  Jorunn Sjöbakken och Truls Fleiner har sammanfattat detta arbete i ett gemensamt språk som möjliggör en gemensam förståelse som diciplinen Kommunikologi.

En metafor: Noter – den moderna notskriften

All form av musik har ett gemensamt språk – Noter. Noter är inte avgörande för att kunna spela på ett instrument, men det går väldigt mycket lättare att spela tillsammans om alla utgår ifrån ett och samma notsystem. Noter skapar en förståelse för hur flera personer med lika eller olika instrument kan spela tillsammans. Notsystemet byggs i sin lägsta nivå upp av noter och på en annan nivå av ackord etc.

Notsystemet skapar förutsättningar för något väldigt viktigt – Att ha en sak i huvudet och få väldigt mycket gjort!

Kommunikologi är den mänskliga kommunikationens notsystem.

Noter

Om du orkat läsa så här lång – Tack!
Vi vill bara avslutningsvis säga – Det ska vara roligt också!

hillmar15

  • Dela gärna!